Teenused

Seadmete müük

Projekteerimistööd

Releekaitse ja telemehhaanika seadmete konfimine

Releekaitse arvutused

Elektromontaaž

Trafod

Juhtimisahelate ja releekaitseahelate projekteerimine

Releekaitse

Releede, indikaatorite ja andurite paigaldus ja vahetus

Keskpingeseadmed

Alajaama fiidrite projekteerimine

Telemehhaanika: Viola RTU, Viola modemid, switchid (MOXA)

Juhtimisahelate ja releekaitseahelate paigaldus

RTU kapid

Alajaamade rekonstrueerimisega seotud projektid

 

Telemehhaanika paigaldustööd

Telemehaanika seadmed (RTU, modemid, switchid)

Keskpinge- ja kõrgepingeliinide projekteerimine

 

Kaablite paigaldus

Rikke- ja pingeindikaatorid

Mastilülitite ja lahklülitite paigaldusega seotud projekteerimistööd

 

Trafode ja teiste seadmete paigaldus

Releekaitse paneelid

Kommertsmõõtmise projekteerimine

 

Teised tööd

Komplektalajaamad

Telemehhaanika projekteerimine

     

Reaktiivenergia kompenseerimisseadmed

       
Eltech Service OÜ - Laki 9a, 10621 Tallinn    Telefon: +37259128416    E-post: elservice@elservice.ee