Referentsid

 

 • Ekskavaatori 35/6kV AJ rekonstrueerimine (29 KP lahtrit) – kogu alajaama sekundaar – ja releekaitseahelate projekteerimine, seadistamine ja testimine. Veskimetsa ja Ekskavaatori alajaamade vaheline andmesidelahenduse ja kaitsete realiseerimine GOOSE teadete abil.

 

 • Elevaatori 35/10kV AJ rekonstrueerimine (24 KP lahtrit) – kogu alajaama sekundaar – ja releekaitseahelate projekteerimine, seadistamine ja testimine.

 

 • Imavere 110/15kV AJ rekonstrueerimine – alajaama releepaneelide tarnimine, KP seadmete sekundaarosa projekteerimine, ning kogu alajaama releekaitse seadistamine ja testimine (22tk)

 

 

 • Uue 35/6kV „Paekivitoodete tehase“ AJ rekonstrueerimine „võtmed kätte“  meetodil releepaneelide, KP seadme tarnimisega (SEL S.p.A – 16tk) ja trafode tarnimisega (SEA S.p.A)

 

 • Kohila vineerivabriku „Finieris“ alajaamade KP seadmete tarne (8tk) ja ehitus koos releekaitse seadistamisega

 

 • Elektrilevi OÜ kaitsereleede tarne aastatel 2013-2016 (VAMP kaitsereleed ca 300tk)

 

 • Releepaneelide ja kaughalduskappide projekteerimine ja tarnimine 2013-2016 (ca 80tk)

 

 • Mastivõimsuslülitite tarnimine ja seadistus 2012-2019, ca 350tk (Schneider, Tavrida, Entec)

 

 • Rõuste, Virtsu ja Paldiski tuuleparkide releekaitse hooldus, jaotusseadmete tarnimine (SEL S.p.A), rekonstrueerimised

 

 • Komplektalajaamade riigihange 2013 – RTU-de ja rikkeindikaatorite tarne (Viola Systems Ltd, Kries)

 

 • Kihelkonna, Tõrva ja Raasiku alajaamade maaühendusvoolude kompenseerimine (alajaama ehitusega)

 

 • Tallinna Vesi AS Reoveepumpla 10/04kV rekonstrueerimine (SEA S.p.A)

 

 • ERMI 10kV Elektrilevi OÜ ja kliendi jaotla jaotusseadmete ja omatarbetrafode tarne (SEL Electric S.p.A)

 

 • Sideseadmete tarne Elektrilevi OÜ-le (Viola Systems Ltd)

 

 • Komplektalajaamade tarne – TS Energia, Konesko, Elektrilevi, Kantküla (SEL S.p.A, SEA S.p.A)

 

 • Sideseadmete (modemid ja RTU-d) tarnimine Elektrilevi OÜ-le (Viola Systems Ltd, ca 500tk)

 

Eltech Service OÜ - Laki 9a, 10621 Tallinn    Telefon: +37259128416    E-post: elservice@elservice.ee