Jõu- ja jaotustrafod

Jõutrafod (ONAN, ONAF)

 

 

Jaotustrafod (Kuiv, oli, valuvaikisolatsiooniga)

 

Eritrafod (omatarbetrafod, konverterid, reaktorid, kaarekustutuspoolid)

Trafod keskpingeseadmetele

 

 

Voolutrafod sise- ja välistingimustesse (kuni 52kV, 2500A)

 

Pingetrafod sise- ja välistingimustesse (kuni 36kV)

 

Avatavad ja mitteavatavad kaablivoolutrafod sise- ja välistingimustesse

Isolaatorid ja mahtuvuslikud pingejagurid

 

Jõutrafod

Jõutrafod

Jaotustrafod

Jaotustrafod
Eltech Service OÜ - Laki 9a, 10621 Tallinn    Telefon: +37259128416    E-post: elservice@elservice.ee