Ettevõtte poliitika

Kvaliteedipoliitika:

 

Kvaliteedipoliitika põhieesmärk on pakkuda kliendile kiiret teenust ja optimaalset hinna-kvaliteedi suhet.

Meie ettevõtte kvaliteet on tõestatud järgmiselt:

 • ettevõtte sisene tugev töökultuur;
 • kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistidest koosnev töökas meeskond;
 • pikema perioodi jooksul ennast tõestanud alltöövõtjad, koostööpartnerid ja materjalide tarnijad;
 • ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteem lähtub standardi ISO 9001:2008 nõuetest.

 

Keskkonnapoliitika:

 

Eltech Service OÜ keskkonnapoliitika koosneb järgmistest aspektidest:

 • ümbritseva keskkonna säästmiseks ja loodushoiu tagamiseks pideva analüüsi ja parendamise teostamine;
 • keskkonnaalaste õigusaktide arvestamine ja täitmine;
 • keskkonnasõbralikumate materjalide ja tehnoloogiate kasutamine;
 • oma partnerite ja alltöövõtjate kehtivate keskkonnaalaste nõuete järgimine;
 • jäätmete käitlemine parimal viisil, mis väldib keskkonna saastumist;
 • negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks tegevuskava koostamine ja täitmine;
 • tööpersonali teavitamine ettevõtte keskkonnapoliitikast ja seadusandlikest aktidest tulenevatest keskkonda puudutavatest nõuetest, kuid ka personali keskkonnaalase teadlikusse tõstmine vastavate koolitustega;
 • ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteem lähtub standardi ISO 14001:2004 nõuetest.

 

Töötervishoiu ja tööohutuse poliitika:

 

 • jälgitakse ja täidetakse kehtivad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, mille täitmine nõuame ka alltöövõtjatelt;
 • kasutatakse ainult kaasaegsed töö- ja isikukaitsevahendeid, mille tööseisund ja -kõlblikkus pidevalt kontrollitakse sertifitseeritud laborites;
 • pidevalt toimub tööde planeerimine ja riskide hindamine, millega luuakse ohutu töökeskkond.
 • ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse poliitika lähtub standardi EVS 18001:2007 nõuetest.
Eltech Service OÜ - Laki 9a, 10621 Tallinn    Telefon: +37259128416    E-post: elservice@elservice.ee