Ettevõttest

 Eltech Service OÜ põhitegevusalaks on elektripaigaldiste ja -seadmete, automaatika- ja telejuhitavate lahenduste projekteerimine, valmistamine ja müük energeetika sektoris. Meie poolt pakutav võimaldab realiseerida objekte kõrgepinge alajaamade ehitusest (ennekõike automaatikaseadmete ja jõutrafode osas) ning keskpinge jaotusvõrgu ehitusest kuni tootmishoonete elektrivarustuseni nii kohalike, kui ka rahvusvaheliste ettevõtete toodetega. Lisaks pakume oma klientidele üksiktooteid nagu näiteks: jõu – ja jaotustrafod, eritrafod, keskpingevõrgu jaotusseadmed või - rikkeindikaatorid, mastivõimsuslülitid, koormuslülitid, kaitsere...
 

Tootegrupid

Keskpingeseadmed
Telemehhaanika seadmed (RTU, modemid,...
Rikke- ja pingeindikaatorid
RTU kapid
Jõu- ja jaotustrafod
Reaktiivenergia kompenseerimine
 

Uudised

Eltech Service OÜ - Laki 9a, 10621 Tallinn    Telefon: +37259128416    E-post: elservice@elservice.ee